| | | | | | | | | |
        

Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

Пресс-релиз
06.04.2018


2018-жылдын 5-апрелинде Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору Ормушев Асан Сулаймановичтин «Кыргыз-Кувейт байланыштары» китебинин араб тилине которулган басылмасынын бет ачары болот.

Илимпоз-тарыхчынын араб тилине которулган китеби 1992-жылдан бүгүнкү күнгѳ чейин Кыргыз Республикасы менен Кувейт мамлекетинин ортосундагы саясий, экономикалык, илимий жана билим берүү багыттарындагы кызматташуусунун жүрүшү архивдеги тарыхый булактардын негизинде жазылган. Бул китептен окурман Кыргыз Республикасынын жана Кувейт мамлекетинин кыска тарыхын, маданиятын, саясий жана экономикалык абалы боюнча маалымат ала алат. Китептин экинчи бѳлүгүндѳ КР менен Кувейт мамлекетинин ортосундагы дипломатиялык алакалар, алгачкы эки тараптуу келишимдер, мамлекет жетекчилеринин расмий сапарларындагы жогорку денгээлдеги сүйлѳшүүлѳр, макулдашуулары жѳнүндѳ кеңири чагылдырылат.

Ѳзгѳчѳ Кувейт фонду тарабынан КР берилип жаткан женилдетилген кредиттер, гуманитардык жардам тууралуу дагы маалыматтар камтылган. Китептин үчүнчү бѳлүгүндѳ Араб мамлекеттеринин ичинен эң алгачкылардан болуп Бишкек шаарында ачылган Кыргыз-Кувейт университетинин жаштарга татыктуу тарбия жана билим берүүдѳгү ийгиликтери баяндалат. Автордун пикиринде: «Кувейт мамлекетинин кайрымдуулук коомунун толук каржылоосу менен курулган окуу жай Кыргызстандык жаштарды дүйнѳлүк стандарттык окуу программасы менен окуп билим алууга, кыргыз, орус, араб, англис тилдерин тез арада үйрѳтүүгѳ мүмкүнчүлүк алышына шарт түзгѳн университет болуп эсептелет.

Чыгыш университетинин бүтүрүүчүлѳрү бүгүнкү күндѳ КР Президентинин Администрациясында, КР Ѳкмѳтүндѳ, КР тышкы иштер министрлигинде, Эл аралык уюмдарда, чет ѳлкѳдѳгү университтерде .мектептерде, банктарда, укук коргоо органдарында, илимий тармактарда, бизнесте ишкерлүү эмгектенүүлѳрү жѳнүндѳ кеңири баяндалган.

Китептин аягында эки ѳлкѳнүн Парламенттери тарабынан кабыл алынган келишим ж.б документтери тиркелген. Китептин араб тилине которулушу эки мамлекеттин ортосундагы достуктук кызматташууну мындан ары дагы бекемдѳѳгѳ шарт түзмѳкчү. Араб тилине которулган китеп китепканаларга, окуу жайларга жана Араб мамлекеттерине таратылып берилет.

Автор жѳнүндѳ кыскача маалымат: Ормушев Асан Сулайманович-тарых илимдеринин доктору, профессор. М.М.Б атындагы Чыгыш университетинин ректору (2000-2011-ж.ж), ректорудун кенешчиси (2011-жылдан азыркы күнгѳ чейин). 20дан ашык илимий китептин, окуу куралдардын, 200го жакын илимий макала, публицистикалык макала, тарыхый-документалдуу фильмдердин жана республикалык деңгээлдеги театралдашкан оюндардын сценарийдин, концепциялардын, жоболордун автору. КР эл агартуусунун отличниги, КР маданиятынын мыктысы, КР журналистер Союзунун мүчѳсү, Ч.Айтматов атындагы коомдук Академиянын академиги.

Автордун эмгектери: араб, түрк, англис, фарс, орус тилдерине которулган.


  Анын негизги илимий эмгектери:

 • «Кыргыз-Турк кызматташтыгы» (2012ж.)
 • «Кыргыз-Иран мамилеси» (2012ж.)
 • «Кыргыз-Кувейт байланыштары» (2014ж.)
 • «Ислам цивилизациясы» (2003ж.)
 • «Аль-Харамга зыярат» (2009ж.)
 • «Себат-билим бешиги» (2010ж.)
 • «Огни Нарынского каскада» (1989ж.)
 • «АК жол» (1990ж.)
 • «XXII кылымдын урпактары» (2013ж.)
 • «Себат колыбел знаний» (2011ж.)
 • «Кыргыз тарыхы» кыргыз тилинде жарык коргон 3 томдук жазууга катышкан.(2015-2017ж.ж)

Назад...


© Copyright 2016, Международный Кувейтский Университет
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"