| | | | | | | | | |
        


Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

Бүтүрүүчүлөр жана жумуш берүүчүлөр: бирин-бири кантип тандашат
22.12.2017


2017-жылдын 22-декабрында Махуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университетинин «Эл аралык мамилелер жана коомдук дисциплиналар» кафедрасы тарабынан уюштурулган тегерек стол болуп өттү. Анын темасы: «Бүтүрүүчү-2018: эл аралык мамилелер тармагындагы адистерге коюлган шарт катары билим берүүдөгү компетенттүүлүк»

Тегерек столдун негизги максаты- бүгүнкү күндөгү ЖОЖдун бүтүрүүчүсү билиши керек болгон компетенция тармагындагы тажрыйбалар жана ойлор менен катышуучулар (жумуш берүүчүлөр, бүтүрүүчүлөр) бөлүштү; окуу планында кандай дисциплиналар болушу керек; жумуш берүүчү жумушка алып жатканда бүтүрүүчүгө кандай талаптарды жана шарттарды коет.

Бүгүнкү күндө билим берүү кызматтары абдан кеңири багытты сунуштаганы менен жумуш берүүчүлөрдүн көңүлүн көп тил билген жогорку билимдүү адистер кызыктырат. Дал ушундай адистерди Чыгыш университетинин «Эл аралык мамилелер жана коомдук дисциплиналар» кафердрасы даярдап чыгат.

Атайын чакырылган жумуш берүүчү теоретиктер, эл аралык мамилелер тармагындагы практиктер, дипломатикалык жана консулдук ишмердүүлүк кылгандар адистер, межпарламенттик кызматташуунун, эл аралык уюмдардын адистери жана кызматкерлери докладдарын жасашты.

Назад...


© Copyright 2016, Международный Кувейтский Университет
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"