| | | | | | | | | |
        


Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

Чыгыш университетинде 2017-жылы 20-январда «Коомдук саясат» аттуу темада 9-11- класстардын
катышуусунун негизинде жогорку дэӊгээлде жолугушуу болуп өттү.

20.01.2017


Чыгыш университетинде 2017-жылы 20-январда «Коомдук саясат» аттуу темада 9-11- класстардын катышуусунун негизинде жогорку дэӊгээлде жолугушуу болуп өттү.

Чыгыш университетинде 2017-жылдын 20- саммит болуп өттү: «Коомдук саясат» деген темада 9-11-класстардын катышуусу менен болуп өттү. 75 окуучудан ашуун катышуучу болду.

Саммитти Чыгыш университетинин ректору А.О.Ибраев ачып, бардык катышуучуларды жылуу кабыл алуу менен аларга өткөрүлүп жаткан иш-чаранын ийгиликтүү жана жемиштүү болушун каалап кетти.

Саммиттин темалары төмөнкүдөй аталды: «Абанын булганышы», «Адам укугу», «Жеке өнүгүү» ж.б.

Чыгыш университетинин бул саммитти өткөрүүнүн негизги максаты: окуучунун жеке оюн өстүрүү, изилдөө ишмердүүлүгүнүн өз алдынчалуулукка багыттоо, кадыр-баркты көтөрүү жана илимий - изилдөө билимин жайылтуу, акылдуу жана таланттуу балдарды аныктоо менен ой-жүгүртүүсүн кеӊейтүү; тандап алган сабагын тереӊдетип окутуу; илимий – изилдөө ишмердүүлүгүнө окуучуларды кызыктыруу менен кийирүү.

    Жогорку класстын окуучуларына саммиттин берген жардамы:

  • Ар тармактагы адистиктер менен таанышууга;
  • Илим – изилдөө ишмердүүлүгүнө кызыгуусун арттыруу, пландоо жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү жана изилдөө жүргүзүү;
  • кесип туура тандоо;
  • коомчулуктун алдында чыгып сүйлөөгө үйрөнүү.


Саммиттин катышуучуларына Чыгыш университетинин ичинде саякаттоо жүргүзүлүп, окутуучулар жана уюштуруучулар тарабынан кызыккан суроолоруна жооп алышты, заманбап техника менен жабдылган аудиторияларды, китепканаларды, университеттин студиясы менен тааныша алышты. Саммиттин аяктоосу менен бардык катышуучуларга катышуусу жана саммиттин өтүшү тууралуу өздүк сертификаттар тапшырылды.

Саммитти Чыгыш университетинин ректору А.О. Ибраев жалпы катышуучуларга катышкандыгы үчүн ыраазычылык айтуу менен мындай иш-чара башталышы гана экенин мындан кийин Чыгыш университети жогорку класстар үчүн өткөрүп турарын ишеним менен билдирүү менен саммитти жапты.Назад...


© Copyright 2016, Восточный университет им. Махмуда Кашгари-Барскани
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"