| | | | | | | | | |
        


Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

23-декабрда Чыгыш университетинде «Междициплинарное образование через призму мультикультуризма»
темасында студенттердин Пента - ЛИНГВА эл аралык конференциясы болуп өттү.

23.12.2016


23-декабрда Чыгыш университетинде «Междициплинарное образование через призму мультикультуризма» темасында студенттердин Пента - ЛИНГВА эл аралык конференциясы болуп өттү. Бул конференцияга Кыргызстан Эл аралык университетинен, Эл аралык «Ата Түрк Ала-Тоо» университетинен, БААУ, «Манас» КТУ, БАЭУ, ОБСЕ академиясынан, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясынан, Ж.Баласагын атындагы КУУдан, К.Карасаев атындагы БГУдан 145 студент катышты.

Конференциянын жүрүшүндѳ 5 тилдүү секция иш алып барды: кыргыз тили, орус тили, англис тили, араб тили жана түрк тили. Конференциянын максаты билим берүү, илим жана ар түрдүү багыттагы изилдѳѳлѳр боюнча пикир алышуу жана маданий баарлашыыга аянт түзүү. Видеоконференциянын каражаты менен Римдик бизнес мектебинин ректору Антонио Регусс мырза (Италия) конференциянын бардык катышуучулары менен саламдашып, аларга ийгиликтерди каалады.

Баяндамалардын темалары билим берүү процессиндеги, социалдык мүнѳздѳгү маселелерди козгоп, ошондой эле чет ѳлкѳлүк бидим берүүнүн тажрыйбаларын Кыргыз Республикасында колдонуу жѳнүндѳ ой пикирлер айтылды. Секциялардын иштери активдүү жүрүп, ар бир баяндамадан кийин суроо жооптор, дисскуссиялар болду. Катышуучулардын конференциянын тематикасына жандуу кызыгуусу байкалып, ошондой эле конференциянын жүрүшүндѳ козголгон суроолор талкууланды.

Чыгыш университетинде биринчи жолу коммуникативдик технологиялардын заманбап методдорун колдонуу менен – Түркиядан, АКШдан, Армениядан, Азербайжандан жана Индиядан аралыктан катышуучулар менен конференция өткөрүлдү. Жогоруда айтылган өлкөлөрдөн келген студенттер окуудагы тажрыйбалары, дисциплина жана ар түрдүү багыттагы изилдөөлөрдү жүргүзүү, Кыргыз Республикасынын студенттери үчүн стажировкадан жана практикадан өтүү боюнча тажрыйбалары менен ой бөлүштү.

Конференциянын аягында мыкты баяндама жасагандар сыйланды жана катышуучулардын баарына сертификаттар берилди.Назад...


© Copyright 2016, Восточный университет им. Махмуда Кашгари-Барскани
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"