| | | | | | | | | |
        


Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ БОРБОРУ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ
Дене тарбия предмет катары 1999 –жылдан бери предмет катары гуманитарндык жана табигый илимдер кафедрасына кирген.
1999-2000 жылдары эн алгычкы дене тарбия окутуучуларынан болуп Харламов станислав Георгиевич (1999-2000ж.) эсептелет.

Андан сон дене тарбия окутуучулары:
 • 2. Касмалиева Анара Сарыгуловна 2001-2007 г., волейбол,
 • 3. Абдырасаков Бакыт Болотбекович с. 2002 – 2014 г., лыжа,
 • 4. Темирбеков Уран Жумаканович 2002-2006 г., футбол,
 • 5. Бейшенбеков Чынарбек 2001-2002 г.г., 2008-2009 г. футбол,
 • 6. Бушмелева Олеся Владимировна 2003-2004 г., спортивная гимнастика,
 • 7. Кийзбаев Муратбек Сагимбаевич с 2004 г., бокс,тогуз коргоол, п.и.к., эмгек синирген машыктыруучу,
 • 8. Шаршенов Абдыразак Абдышович 2008-2009 г., дзюдо,
 • 9. Арматов Ишенкожо 2008-2009 г., баскетбол
 • 10. Акматов Кармышаалы Раимович 2009-2011 г., эркин курош,
 • 11. Калдыбек кызы Айгерим с 2007 г. спорт гимнастика, акробатика,
 • 12. Сыдыкбеков Урмат Ниязбекович, с 2012 г. волейбол.
 • 13. Майрамбек уулу Улан с сентября 2016 г. бокс.

В2005-2006 окуу жылдары кафедра Чыгыш университетинин оз алдынча ден-соолук жана дене-тарбия борбору болуп уюштурулуп, жетекчиси п.и.к. доцент, эмгек синирген машыктыруучу Кийизбаев Мурат Сагинбаевич дайындалган.

2006-2007-окуу жылында бул борбор гуманитардык жана табигый илимдер кафедрасынын курамына кирет.

2008-2009- окуу жылында дене- тарбия борбору деп аталып калат.

2009-2010- окуу жылында кайрадан коомдук жана табигый илимдер кафедрасынын курамына кирет.

2013-2014 –окуу жылдары дене – тарбия жана спорт борбору болуп уюшулат.


Бул жылдар аралыгында университет базасында студенттер жана окутуучулар арасында спорттук – массалык мелдештер уюштурулуп, откорулуп турду. Мисалы, 2001-жылы Бейшенбекова Ч.Т. жетектоосу алдында «Адилет» футбол командасы тузулгон. Бул команда биринчи жолу 2002-жылы универсиадага катышкан .

Ошондон баштап ушул кунго чейин Кыргыз Мамлекетини ЖОЖдор арасында откорулур жаткан универсиадаларда активдуу катышып келишет. Азыркы мезгилде университетте дене – тарбия боюнча туруктуу салт сакталып келет. Массалык ден –соолукту чындоо спорттук иш – чаралар системалык турдо откорулуп турат.
Мамлекеттик денгээлдеги спорт мелдештерине универсиететтин спортсмендери чемпиодук жана коптогон сыйлыктарга ээ болушту. Бишкек шаарында отулуп туруучу «Ден – соолук» шаардык мелдешетерге жыл сайын университеттин профессордук –окутуучулук курам да катышып келет. Шахмат боюнча мухаммед Ашур, Рыскелдиев Б.М.,Абдуллаев С., Карынов Ч., Шерматов А,Ш., стол тенниси боюнча- Калдыбек кызы Айгерим, Ташиева Ж.К., Кыдырбаева А.Т., Молдобакирова З., Сыябеков Н,. Орозбаев К,. Сыдыкбеков У., Масалбеков И., Тогуз-коргоол – Кийзбаев.. Абдырасаков Б., Жамалбекова Г.А., Усенова Р,, Нукукнов Д.. Конокбаев Н. ж.б.

Кафедра окутуучулары 20 ашык дене – тарбия жана спорт боюнча окуу – методикалык иштерин чыгырып келишти. Мисалы, Кийизбаев М.С. «Тогуз коргоол оюнун уйротунун алгачкы сабактары» (2007), «Первый абсолютный чемпион Кыргызской Республики по огуз коргоолу» ( мелдештерди уюштуруу жана откоруу боюнча окуу – методикалык колдонмо), «Использование эффективных средств воспитания здорового образа жизни студентов»(2006), «Методические особенности проведения урока по тогуз коргоолу»(2005), «Байыркы кыргыз эл оюну – тогуз коргоолдун тарыхы жана азыркы абалы»»(2005), Предсоревновательная подготовка в тогуз корголе» (2007), «Улуттук оюндар» окуу колдонмо (2012) ж.б. Ар бир кызматкер жана студент дене – тарбия жана спорт салттарын онуктуруу жана аны улантуу учун оз салымдарын кошуп келет.

Дене – тарбия жана спорт борборунда отулуучу сабактар

Денне – тарбия жана спорт борбору – денен- тарбия. Окутуу: орус жана кыргыз тилинде. Окутуу процесси ден-соолуктун абалына жараша, физикалык оркундоосу дана студенттин ага даярдыгы боюнча, алардын спорт квалификациясына жараша, ошондой эле кесиптик ишмердуулугуно мунозуно эске алуу менен жургузулот.

Чыгыш университетинде дене – тарбия жана спорттук – массалык иш – чаралар жана алрдын ден-соолугунун ал – абалынын журушуно жалпы жетекоо окуу совети, тактап айтканда, ден-тарбия жана спорт борбору тарабынан жургузулот.

Массалык ден-солукту чындоо, дене-тарбия жана спорт иштери денен –тарбия жана спрот борборустуденттик «Мажлис», кафедралар жана ар кыл болумдор менен бирдикте иш алып барат. Медициналык кароо жана студенттин ден-соолугун козомолдоо окуу жыл аралыгында университеттин медициналык болуму менен жургузулот.


Ден-тарби жана спорт борборунун пофо- окут курамы

Азыркы учурда дене – тарби я жана спорт борборунда томонку поф-окут курам эмгектенип келет.
 • Кийизбаев М.С. (1952) тогуз коргоол боюнча ЭМГЕК СИНИРГЕН МАШЫКТЫРУУЧУ , профессор, КГИФКиС бутуруучусу, билим беруунун отличниги, Дене-тарбия жана спорттун отличниги, бокс боюнча улууттук категориядагы судья. Чыгыш университетинде 2004-ж. бери эмгектенип келет. Дене-тарбия жана спорт борборунун жетекчиси.

 • Калдыбек кызы айгерим (1979) ага окутуучу КГИФКиС бутуруучусу, билим беруунун ардак грамматосы менен сыйланган, акробатика боюнча спорт мастери, Чыыгыш университетинде 2007-ж. бери иштейт.

 • Сыдыкбеков Урмат Ниязбекович.(1986) ага окутуучу КГИФКиС бутуруучусу, волейбол боюнча спорт кандидаты

 • Майрамбек уулу Улан (1991) ага окутуучу ГГАФКиС бутуруучу, 2016-ж сентябрь айынан бери Чыгыш университетинде иштейт.

Назад...


© Copyright 2016, Международный Кувейтский Университет
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"