| | | | | | | | | |
        


Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

«КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА ЖАНА ТАБИГЫЙ ДИСЦИПЛИНАЛАР» КАФЕДРАСЫ
«Колдонмо информатика математика жана табигый дисциплиналар» кафедрасы 2012- жылы түзүлгөн жана Чыгыш университетинин билим берүү программаларынын циклынын математика жана табигый илимдер боюнча дисциплиналарды тейлейт.
 • Математика
 • Информатика
 • АТТК (КСЕ)
 • Экология
 • Маалымат технологиялары
 • Интернетке киришүү
 • ЖОК; математикалык методдор жана моделдер

Ошондой эле бир катар профилдик сабактар :
 • Экономикадагы математикалык ыкмалар
 • Бизнестеги маалымат технологиялар
 • Маалымат системалары
 • Маалыматтар базасы
 • Маалымат базаларын башкаруу системасы ж.б.


Ушул базалардын негизинде 2016-жылдан тарта “Колдонмо информатика” багыты боюнча бакалаврларды даярдайт.

Билим берүү боюнча программаларды тейлеген кафедранын профессордук – окутуучулук курамынын кадрдык потенциалы 8 кишиден турат алардын ичинен 7 штатагы -87% түзөт. Илимий даражасы бар 3 окутуучу 33,7% түзөт. Кафедрада Чыгыш университетинин 3 профессору жана 3 доценти эмгектенишет. Бардык окутуучулар негизги кесиптик жогорку билими бар жана квалификациясын жогорулатуу боюнча курстардан өтүшкөн.
Кафедрада эмгектенген окутуучулардын курамы:
 • Чекиров Кубанычбек Макешович – каф.башчысы профессор, физика-математика илимдеринин кандидаты
 • Абласов Кумон Джолдошбаевич – ЧУнун профессору
 • Алымбаев Асанкул Темиркулович – профессор, физика-математика илимдеринин кандидаты
 • Акмолдоев Тынычбек Бородоевич – ЧУнун доценти
 • Булатаева Валентина Валиевна – ЧУнун доценти
 • Байсеркеев Аскар Эсенович – доцент, педагогика илимдеринин кандидаты
 • Осмонбекова Раушан Болотбековна – Профессордун милдетин аткаруучу, география илимдеринин кандидаты
 • Тургунбаев Эмилбек Кадырбекович – ага окутуучу


Окуу иштери дал келген окуу пландарына жана окуу процесин уюштуруу боюнча нормативдик документтерге ылайык жүргүзүлөт. Компетенттүүлүктүн негизинде окуу-усулдук комплекстер жана методикалык материалдар иштелип чыкты.

КР ББжИМнин графиги менен 2 окуу куралы, 1 окуу китеби чыгарылды. Практикалык сабактар атайын адабияттар, көрсөтмө куралдар жана презентациялар менен камсыз болгон. Сабактар техникалык каражаттар менен жабдылган аудиторияларда жана компьютердик класстарда өтүлөт.


Окутуучулар курамы илимий-изилдөө иштери менен алектенишет. Акыркы 1 жылдын ичинде 1 монография, 60 илимий макала, алардын 35 Кыргызстандан, ал эми 15 макала чет элден жарык көрдү.

Жыл сайын кафедра математика жана информатика предметтери боюнча шаардагы мектептердин 10-11-класстарынын арасында, жана 1-курстар ичинде университеттин ичинде жана университеттер аралык олимпиада өткөрүп келет. Жеңүүчүлөргө грамоталар жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылат.

«Информатика-адам ишмердүүлүгүнүн ар түрдүү тармактарында маалымат түзүү, кайра иштеп чыгуу жана пайдалануу принциптерин, мыйзам ченемдүүлүктөрүн колдонуу искусствосу болуп саналат».

Ишмердүүлүктүн ар түрдүү тарматарында колдонмо информатика боюнча бакалавр жалпы информатизациялоо шартында жана информациялык коммуникациялардын кыймылдуу өнүгүүсүндө эң зарыл болгон керектүү адистиктерден болуп эсптелет. Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университетинде “Колдонмо информатика, математика жана табигый илимдер” кафедрасы тарабынан 2016-жылдан тартып жаңы 710300 багыты ачылды.

Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университети «Колдонмо информатика» багыты боюнча терең билимдүү колдонмо информатика чөйрөсүнүн бүтүрүүчүлөрү арасында артаандаштык артыкчылык жарата алат. Билгилүү болгондой IT-адистештирүү боюнча адистерге экономиканын реалдуу секторунда суроо-талап көп болуп жатат.

Каржылык – кредит секторунда маалымат технологияларды колдонуу боюнча бакалавр окуусунда практикалык багыт берүү студенттердин билим берүү системасын калыптандыруу үчүн зарыл. Ошондой эле магистр даярдоо системасынын жана өз алдынча билим берүү аркылуу студенттердин андан аркы чыгармачылык өсүшү үчүн зарыл болгон математикалык жана аналитикалык базасын түзүү үчүн өтө маанилүү болуп саналат.

Аталган багыттын бүтүрүүчүлөрү төрт жылдык окуусун үзүрлүү аякташы жана бүтүрүү квалификациялык ишин ийгиликтүү жактаган соң бакалавр жогорку квалификациясы менен кесиптик билим, жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү диплом алышат. Андан сырткары алар кийинки эки жыл ичинде окуусун магистратурада улантууга мүмкүнчүлүк алып, тандалган багыты боюнча магистрдик даражасын алууга болот.

Назад...


© Copyright 2016, Международный Кувейтский Университет
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"