| | | | | | | | | |
        


Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

ТИЛДЕР КАФЕДРАСЫ

Тилдер кафедрасынын тарыхы


Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университетинин Тилдер кафедрасы 2000-жылы сентябрь айында түзүлүп окуу жайдын тарыхындагы биринчи кафедралык түзүм болуп эсептелет. Кафедранын максаты: байланыштын түрдүү сфераларында студенттердин кыргыз, орус, англис тилдерин практикалык билүүнүн көндүмдөрүн жана билгичтиктерин, кесиптик-окуу, илимий, коомдук-саясий, социалдык-турмуштук, инсандык потенциалдык жана психикалык өнүгүүсүн талдоо, дүйнөгө болгон көз карашын, адамдарга, өзүнө болгон мамилесин калыптандыруу жана иш жүзүнө ашыруу болуп эсептелет.

Кафедрада ф.и.д., профессорлор С.Омуралиева., Т.Токоев, Иорданиядан келген араб филологиясынын магистри Зияд Хавваш, Египеттен келген Мухаммад Ашур, Сириядан келген Омар Ширро эмгектенишкен. 2001-2002-окуу жылдары кафедранын тутумунан араб тили өз алдынча бөлүнүп чыккан.

Азыркы учурда кафедраны филол. илим. кандидаты, доцент Ж.К.Каландарова жетектейт. Кафедрада ф.и.к., профессор З.С.Кармышакова, пед.илим.канд., С.С.Асанкулова, доценттер Ж.К.Ташиева, С.П.Петренко, Н.А.Толанов, ага окутуучулар А.Т.Кыдырбаева, С.Сарыбаева, Д.Сагынбаев, М.Б.Токторбаева, Г.Ш.Борукуловалар эмгектенишет.

Кафедрада окутуулуучу дисциплиналар: кыргыз, орус, англис тилдеринин практикалык курсу, тил илимине киришүү, тил илиминин негиздери, педагогика жана психология.


Кафедранын окутуучулары илимий-изилдөө иштери менен алектенет, илимий макалаларын басмага жарыялайт, методикалык куралдарды, кыргыз, орус, англис тилдеринин актуалдуу маселелери боюнча көнүгүүлөр жыйнагын басып чыгарган. Мындан башка кафедранын окутуучулары дайыма студенттердин кыргыз, орус, англис тилдерин үйрөнүүсүнүн деңгээлин жогорулатуунун үстүндө иштеп келе жатат. Ошондой эле алар эл аралык, республикалык, университеттик илимий-практикалык конференцияларга баяндамалар менен катышып келе жатат.

Кафедра СИИИ(НИРС) планына ылайык жыл сайын тил жана маданият маселелерине арналган студенттик илимий-практикалык конференция өткөрөт.

Негизги көңүл студенттердин тарбиялык иштерине, алардын моралдык-нравалык көндүмдөрүнө, аларды коомдук-саясий мүнөздөгү иш чараларга активдүү катыштырууга, эне тилге болгон сүйүүсүн калыптандырууга, мекенчилдикке тарбиялоого бурулат. Ошондой эле ар түрдүү темадагы адабий-көркөм кечелер, мамлекеттик тилдин фестивалы жана жумалыгы өткөрүлөт.

Назад...


© Copyright 2016, Международный Кувейтский Университет
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"