| | | | | | | | | |
        


Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» КАФЕДРАСЫ

«Юриспруденция» кафедрасы


Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университетинин Гуманитардык билимдер факультетинин «Юриспруденция» кафедрасы 2002-жылы бүтүрүүчү кафедра болуп негизделген. Кафедранын максаты - укук колдонуу жана укук чөйрөлөрүндө иштөөгө жөндөмдүү жогорку квалификациялуу юристерди даярдоо.

Азыркы учурда кафедрада ишке жөндөмдүү жана тажрыйбалуу окутуучулардын жамааты түзүлдү. Алар дайыма билим берүү процессин методикалык жактан камсыз кылуу менен бирге өздөрүнүн илимий-педагогикалык деңгээлин көтөрүүгө жаңы окуу каражаттарын киргизип жатат.

Кафедраны ар кайсы жылдары аталган түзүмдүк бөлүмдүн калыптанышы жана өнүгүшү үчүн өз салымдарын кошкон көрүнүктүү практик-юристтер жана окумуштуу-юристтер жетектеген. Негиздөөчүсү жана биринчи кафедра башчысы болчу. д. ю.н., профессор Курманов К.
Кафедранын негиздөөчүсү жана алгачкы жетекчиси К.Курманов болгон.

Кийинчерээк анын бул кызматын Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун мурдагы орун басары, профессор Н.Бопоев, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун мурдагы судьясы, ю.и.к., Ч.К.Карынов, ю.и.к., профессордук м.а. К.А.Бодобаев, ю.и.к., доцент Т.А.Нурматовдор алмаштырышкан. Азыркы учурда Г.М.Шейшекеева кафедра башчысынын милдетин аткаруучу болуп иштеп жатат.


Кафедрада төмөнкү окуу дисциплиналары окутулат:
 • Мамлекеттин жана укук теориясы
 • ЗС укугу жана мамлекеттин тарыхы
 • Ата мекендик жана укуктун тарыхы
 • Конститутциялык укук
 • Административдик укук
 • Жарандык укук
 • Жарандык процессуалдык укук
 • Кылмыш-жаза укугу
 • Кылмыш-жаза-процесттик укугу
 • Экологиялык укук
 • Жер укугу
 • Эмгек укугу
 • Эл аралык укук
 • Эл аралык жеке менчик укугу
 • Каржылык укук
 • Салык укугу
 • Ишкердик укугу
 • Криминалистика
 • Криминология
 • Юристтин кесиптик этикасы
 • Прокурордук көзөмөл
 • Маалыматтык укук
 • Нотариат
 • Адвокатура
 • Исламдык укуктун булактары
 • Исламдык мыйзам чыгаруунун азыркы проблематикасы ж.б.


Кафедранын иш планы мындан ары атаандаштыка жөндөмдүү, суроо-талап кылынган, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо үчүн өзүнүн илимий-педагогикалык, окуу-методикалык жана тарбиялык деңгээлин ишке ашыруу болуп эсептелет.

Кафедранын окутуучулары:
 • Проф. Бопоев Н.Б.
 • Ю.и.к., проф. Карынов Ч.К.
 • Ю.и.к., проф. Бодобаев К.А.
 • Ю.и.к., доцент Нурматов Т.А.
 • доцент Бобушев Р.С. (отставкадагы полковник, КР Каржы полициясынын негиздөөчүлөрүнүн бири)
 • доцент Ли Э.А.
 • доцент Фараджиев М.А.
 • Т.и.к., доц. Шейшекеева Г.М.
 • Ага окутуучу Босумбаева Ч.Дж.

Өткөн 5 жыл ичинде кафедранын ПОК тарабынан 102 эмгек чыгарылды жана жарыяланды. Анын ичинен: 2 монография, 1 окуу китеби, 1 комментарий, 7 окуу куралы, 5 методикалык көрсөтмө, 1 практиканын программасы, 85 макала.


2014-2016-окуу жылында 6 окутуучу квалификациясын жогорулатты. Квалификацияны жогорулатуу боюнча окутуучулар Э.А.Ли жана М.А.Фараджиевалар жогорку пайызга ээ болушту. Алар убагы менен тренингдерде, семинарларда, көчмө лекцияларда болушуп орган кызматкерлерин окутушат.

Кафедранын окутуучулары жеке илимий изилдөөлөрүнөн башка кафедранын төмөнкү жалпы илимий темасынын үстүндө иш жүргүзүп келе жатат: “Укуктун азыркы абалы, аны өнүктүрүү жолдору жана практикада колдонулушу”. Бул багытта макалалардын материалдары даядалып, тегерек столдор өткөрүлүп, алардын алкагында кызматташуу жөнүндө меморандум түзүлөт.

Кафедранын иш планы мындан ары атаандаштыкка жөндөмдүү, суроо-талап кылынган, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо үчүн өзүнүн илимий-педагогикалык, окуу-методикалык жана тарбиялык деңгээлин ишке ашыруу болуп эсептелет.

Назад...


© Copyright 2016, Международный Кувейтский Университет
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"