| | | | | | | | | |
        


Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

ТҮПТӨЛҮШ ТАРЫХЫМахмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш
университетинин Ректору
Ибраев Алмаз Орозакунович
Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университети КРнын Мыйзамына ылайык билим берүү системасын жакшыртуу, аны эл аралык стандарттарга жакындатуу, эл аралык программалардын алкагында ЖОЖдор менен кызматташуунун негизинде түрдүү тармактар үчүн жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо максатында түзүлгөн. Мындай кызматташтык билимдин өнүгүшүнө, окутуу ыкмаларынын түзүлүшүнө өбөлгө болуп, студенттерди окутуу технологиясынын, окуу пландарынын, программаларынын мазмунуна болгон жаңы көз караштары ишке ашырылат.

Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университети Юридикалык статуска ээ. Түзүлгөн мезгили: 20.04.1998. Кыргыз-Кувейт университети, 2004-жылы Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университети (2004-жылдын апрелиндеги окумуштуулар кеңешинин чечими, 2004-жылдын 7-июнундагы №7/20 КР Билим берүү жана маданият министрлигинин коллегиясынын чечими, 2004-жылдын 16-июнундагы КР Президентинин алдындагы Кыргызстандын белгилүү ишмерлеринин элесин кылымга сактап калуу боюнча Комиссиянын макулдугу).

Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университети мамлекеттик эмес жогорку окуу жайы болуп саналат. Уюштуруу-укуктук формасы – жогорку билим берүүчү мекеме, өздүк формасы – жеке менчик. Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университети өзүнүн ишмердүүлүгүн АЛ №395 лицензиясынын 2005-жылы №194 каттоо номурунун негизинде жүргүзөт.

Университетин миссиясы - билимдүү, адеп-ахлактуу, руханий байлыгы кең, заманбап инновациялык билимдүү жаңы муунду тарбиялоо. Университетин көрө билүүсү (видение) - Чыгыш университети Кыргызстандагы эң алдыңкы университеттердин бири, эмгек рыногунда жогорку квалификациялуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдайт.

Университеттин Максаты
  • Заманбап жогорку окуу жайдын моделин, билим берүүнүн маданий сапатын дүйнөлүк стандартка чейин жогорулатуу, чет өлкөлүк университеттер менен эл аралык деңгээлде кызматташууну өнүктүрүү;
  • Кыргызстандын араб дүйнөсүндө саясий, маданий жана экономикалык статусун далилдөө, өз позициясын элдик дипломатияда андан ары бекемдөө.


Университеттин милдеттери
  • Алдыңкы эл аралык тажрыйбаны жана жогорку билимдин, илимдин ата мекендик потенциалын биримдикте карап, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинде университеттин интеграциясын толук камсыз кылган инновациялык моделин ишке ашыруу;
  • Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университетинин статусун өлкөдөгү жетектөөчү окуу-методикалык жана жогорку билим берүү илимий борбору катары бекемдөө максатында окутуунун чет элдик технологияларын адаптациялоо, заманбап билим берүү технологияларын өнүктүрүү;
  • Бүтүрүүчүлөрдүн талаптуулугу жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыздоо, профессорлук-окутуучулук курамдын коомдук жана экономикалык статусун жогорулатуу, дипломдордун эл аралык танылуусу;
  • ЖОЖдун заманбап технологияларын трансферлөө жана өнүктүрүү;
  • Университтеттин ишмердүүлүгүн натыйжалуу ресурсту камсыз кылуу, билим берүүнүн, илимий жана инновациялык инфраструктурасын өнүктүрүү;
  • Жогорку билим берүү чөйрөсүндө эл аралык кооперацияны өнүктрүү, ЖОЖдордон кийинки даярдоо, профессордук курам жана тажрыйба алмашуу, ПОКдын квалификациясын жогорулатуу, инновациялык иштелмелерди жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү;


© Copyright 2016, Восточный университет им. Махмуда Кашгари-Барскани
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"